Wstecz

Centrum danych

Do projketu wsparcia sprzedaży realizowanego dla marki VICHY nasz Klient zdecydował się na aplikację raportową, która zbiera wszystkie dane o aktywnościach realizowanych w aptekach. Apteka w tym projekcie jest miejscem wielu aktywności róznych pracowników terenowych oraz programów lojalnościowych. Zebranie danych o tych aktywnościach w jednym miejscu pozwoliła na optymalizację procesów i uprościła realizowanie tych aktywności. Wykorzystanie wiedzy zawartej w aplikacji pozwoliła na bardziej efektywne zarządzanie budżetem przeznaczonym na te aktywności. Dostęp do aplikacji dla różnych poziomów użytkowników pozwala na zarządzanie wszystkimi pracownikami terenowymi oraz aktywnościam realizowanymi w aptekach.

Podstawowe funkcjonalności:

  • publikacja raportów
  • pełna wiedza o punkcie sprzedaży
  • zestawienia realizowanych aktywności
  • dostęp do danych historycznych
  • zarządzanie pracownikami terenowymi
  • dostęp do dokumentacji zdjęciowej realizowanych aktywności