Wsparcie IT

  • CRM – efektywne zarządzanie relacjami. Dzięki zastosowaniu aplikacji CRM usprawniamy i przyspieszamy procesy zachodzące na styku z obecnymi i potencjalnymi Klientami. W oparciu o aplikację CRM usprawniamy zrzadzanie procesami sprzedaży i marketingu.
  • Wsparcie sprzedaży – systemy dedykowane dla organizacji sprzedażowych pozwalające konsolidować informacje z różnych kanałów sprzedaży. Obsługa i monitoring bieżących procesów sprzedaży. Zastosowanie aplikacji wsparcia sprzedaży podnosi efektywność procesów we wszystkich lub wybranych kanałach sprzedaży.
  • Back Office – systemy dedykowane do wsparcia procesów obsługi Klienta pozwalają na konsolidowanie informacji o ofercie i usługach. Dzięki połączeniu ich z aplikacjami wsparcia sprzedaży uzyskujemy całościowy obraz życia Klienta w przedsięborstwie.
  • Logistyka – aplikacje do zarządzania obiegiem produktów w przeiębiorstwie. Zastosowanie aplikacji pozwala na optymalizację procesów logistycznych i gospodarki materiałowej w przedsiębiorstwie. Dzięki połączeniu ich z aplikacjiami wsparcia sprzedaży uzyskujemy pełną informację o obiegu produktu począwszy od przyjęcia produktu na magazyn do sprzedaży wraz z automatyzacją procesu.
  • Wsparcie Call Center - systemy dedykowane dla usług Call Center pozwalajace na optymalizację procesów sprzedaży i obsługi Klienta. Połączenie ich z apliacjami wsparcia sprzedaży lub Back Office stanowią zintegrowane rozwiazanie dla obsługi procesów kontaktu z Klientami.