Usługi

 • Analiza wymagan systemowych – zapewniamy wsparcie związane z analizą wymagań systemowych pozwalające na odpowiednie zdefiniowanie i określenie ich dla systemów informatycznych. W oparciu o istniejące w przedsiebiorstwie procesy zaprojektujemy system odpowiadający oczekiwaniom i wiernie odzwierciedlający zachodzące procesy.
  Zakres usług zwiazanych z analizą wymagań systemowych i bznesowych obejmuje:
  • dokumentację wymagań,
  • opis procesów realizowanych w rozwiązaniach systemowych,
  • dokumentację przygotowanych rozwiązań,
  • opis systemu i dokumentację dla użytkowników.

 • Prowadzenie projektów – zapewniamy usługę zarządzania projketami informatycznymi w oparciu o model zewnętrznego Project Managamentu. Wspierając prowadzenie projektu u naszych Klientów bierzemy pełną odpowiedzialność za prawidłową realizację i ostateczny wynik.
  Zakres usług zwiazanych z prowadzeniem projektu obejmuje:
  • określenie istotnych parametrów projektu,
  • przygotowanie dokumentacji projektu,
  • zarządzanie ryzykiem,
  • harmonogramowanie i monitoring postępu prac,
  • zarządzanie komunikacją,
  • prowadzenia biura projketu.