Wstecz

Aplikacje badawcze

Zbieranie danych i prezentacja wyników w projektach badawczych stanowi zawsze wartość dodaną do realizowanych projektów. Użyteczność aplikacji raportowych w projektach badawczych doceniło już wiele firm. Prezentowanie wyników on-line dla Klienta zlecającego badania to kluczowy parametr wyboru dostawcy projektu badawczego. Dla naszego Klienta firmy Sales Service Sp. z o.o. stworzyliśmy już kilka aplikacji raportowych do prezentowania wyników badań między innymi dla takich Klientów jak: Polkomtel S.A., Panasonic Sp. z o.o. Amica S.A.

Podstawowe funkcjonalności:

  • publikacja wyników badań
  • procesowanie obiegu reklamacji
  • zestawienia wg zadanych kryteriów
  • prezentacja wyników dla danych obszarów
  • hurtowa korekta danych
  • wielowymiarowe zestawienia wyników